Instagram Pinterest Youtube

Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes http://eshop.ravak.lt  elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Ravak Baltic“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu http://eshop.ravak.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta   nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje sąrašą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo užsakymo nepatvirtinti.

1.4 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.

2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 • Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, o juos praradęs nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
 • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį arba aptarnauti Pirkėją atvykus mūsų adresu. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame su Jumis susisiekti ir pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

4. Prekių kokybė, garantijos

4.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos el. parduotuvėje prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali šiek tiek neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

4.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

4.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų

5. Prekių pristatymas, terminai

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Užsakymo pristatymo kaina suderinama prieš apmokant už Jūsų pasirinktas prekes.

Nemokamas prekių atsiėmimas-pristatymas:

 1. Iš Ravak sandėlio Kaune, Butrimonių g. 5. Sandėlio darbo laikas: I-IV nuo 9-00 iki 17-00, V nuo 9-00 iki 15-00. Nedirbame savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis.
 1. Iš artimiausios autobusų stoties (iki 10 kg) arba Lietuvos pašto skyriaus (iki 10 kg). Pirkinio suma ne mažesnė nei 10 eur.
 2. Pirkėjo nurodytu adresu, jei pirkinio suma viršija 150 eur su PVM.

Mokamas prekių pristatymas:

 1. Pirkėjo nurodytu adresu, jei bendras prekių svoris virš 10 kg ir pirkinio suma neviršija 150 Eur su PVM. Sumokėti už pirkinio pristatymą siuntų tarnybai pagal iš anksto suderintą įkainį.

Prekių išdavimas/pristatymas

 1. Prekes iš sandėlio galime išduoti tą pačią dieną, jei užsakymą gausime prieš 2 (dvi) valandas iki atsiėmimo (žr. sandėlio darbo laikas).
 2. Jei prekių sandėlyje nėra – informuosime apie preliminarų pristatymo iš gamyklos terminą.
 3. Pristatymo datą, laiką ir vietą deriname individualiai.
 4. Prekių pristatymo metu patikrinkite ar nepažeista išorinė pakuotė.
 5. Esant pakuotės pažeidimui siuntos galite nepriimti ir būtinai pažymėkite važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo -priėmimo dokumente.
 6. Priėmus prekę ir pasirašius važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo -priėmimo dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o prekė yra tvarkinga ir Jūs pretenzijų neturite.

5.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais    terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

6.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

7. Informacijos siuntimas

7.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu bei esant poreikiui susisiekiame nurodytu telefonu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų el.parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu arba skambinate nurodytu telefono numeriu.

7.2. Pirkėjas sutinka su tuo, kad UAB „ Ravak Baltic“ bus prieinamas jo el. pašto adresas ir kiti pirkėjo pateikti duomenis (Vardas, pavardė, telefono numeris ir t.t. ), taip pat duoda leidimą saugoti šiuos duomenis ir leidžia Pardavėjui siųsti naujienlaiškius pirkėjui (taip pat iš kitų Pardavėjo valdomų tinklapių)

8. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Atsiskaitymas, kainos

 1. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos EUR, įskaitant PVM.
 2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  • Bankiniu pavedimu, prieš atsiimant prekes RAVAK sandėlyje, Lietuvos pašto skyriuje (iki 10 kg), autobusų stotyje (iki 10 kg) arba užsakius pristatymą per kurjerį.

Prieš tai gausite SMS arba el. paštu patvirtinimą, kad prekės paruoštos perdavimui.

 • Grynais pinigais, kai prekes pristato Ravak servisas pagal nurodytą adresą arba atsiimant sandėlyje Kaune, Butrimonių g. 5.

Kita informacija:

Sandėlio darbo laikas: I-IV nuo 9-00 iki 17-00, V nuo 9-00 iki 15-00.

Nedirbame savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis.

Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

 1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę(-es), gali tai padaryti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
 2. Pagal LR įstatymą prekes galima grąžinti tik šalių susitarimu t.y. Pardavėjui sutikus priimti.
 3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir nesubraižytas paviršius kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4. kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas priima nekokybišką prekę ir pakeičia analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

3.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.6. grąžinant prekę, būtina pateikti jo įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

3.7. grąžinimo teisė netaikoma prekėms, kurios buvo pagamintos pagal specialius kliento nurodymus.

Privatumas, duomenų apsauga

UAB  „Ravak Baltic“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą  http://eshop.ravak.lt elektroninėje parduotuvėje. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų. Norėdami užsiregistruoti ir pirkti http://eshop.ravak.lt elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

Vardas;
Pavardė;
El. pašto adresas;
Adresas;
Mobiliojo telefono numeris.


Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris ir elektroninis paštas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu info@ravak.lt
Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir įmonės informacinėse sistemose. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

 

100 proc. pinigų grąžinimo garantija

Garantuojame, kad jei gavote netinkamos kokybės, ne tą prekę, kurią užsakėte, grąžinsime už ją sumokėtus pinigus arba atsiųsime kitą analogišką prekę.